Yrittäjyys, osaaminen ja terveys ovat edellytys Suomen hyvinvoinnille

Maamme tarvitsee ahkeria yrittäjiä ja vahvan elinkeinoelämän. Yritykset luovat työpaikkoja, ja sitä kautta myös hyvinvointia. Oman työpaikkansa luominen saadun koulutuksen pohjalta, tulisi nuorten ajatusmaailmassa olla yhtä luonnollinen asia kuin ajatus vakituisesta työpaikasta tietyn työnantajan luona.

Tällä hetkellä yrittäjyyteen liittyvä byrokratia koetaan liian monimutkaiseksi. Meillä on teoriassa hyvät järjestelmät, kuten esimerkiksi aloitustuki, uusyrityskeskukset ja kotitalousvähennys. Mutta meidän on edelleen syytä helpottaa työnantaja-asemaan liittyvää paperisotaa. Minulla on omaa kokemusta nuorten palkkaamisesta kotitaloustehtäviin. Juristinakin minulla oli täysi työ maksaa oikeat maksut oikeassa ajassa oikeaan paikkaan, ja lisäksi tehdä tarvittavat ilmoitukset. Palkka.fi nettisivusto on jonkin verran helpottanut asiaa. Tämä on hyvä asia.

Yksittäisen esikeinonharjoittajan oikeutta korvaukseen omaa sairasta lasta hoitaessa tulisi parantaa.