Ett starkt nordiskt samarbete skapar trygghet i en orolig tid

02.11.2023 kl. 09:00
Som minister för nordiskt samarbete har undervisningsminister och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson deltagit i Nordiska rådets 75. session i Oslo.

Samarbetsministrarna sammanträdde till möte samt möttes med Ungdomens Nordiska Råds presidium. Därtill besökte samarbetsministrarna de nordiska institutionerna i Oslo. De fick bl.a. en presentation av Svanenmärket och Nordforsk.

– Vi ska skapa nordisk nytta. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för Vision 2030, att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Fokus behöver vara på att underlätta vardagen för nordbor – att det ska vara lätt att studera, arbeta, flytta och bo i Norden, säger Henriksson.

Under dagarna i Oslo har Henriksson även haft bilaterala möten. Henriksson träffade bl.a Sveriges EU-minister och minister för nordiskt samarbete Jessika Roswall. Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2024 och fokus kommer bl.a. läggas vid undanröjande av gränshinder. Henriksson träffade även representanter för Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge.

– Det är viktigt att vi intensifiera gränshinderarbetet. Vi ska skapa möjligheter och undanröja hinder i vardagen. Ett gränshinder jag vill se att blir löst är e-ID, att nordbor ska kunna identifiera sig med bankkoder eller andra verktyg för stark autentisering i de nordiska ländernas digitala tjänster.  Överlag bör den nordiska dimensionen beaktas i lagstiftningsprocessen. Vi behöver se till att inte skapa nya gränshinder, understryker Henriksson.

På Nordiska rådets 75. session var temat Ett tryggt, grönt och ungt Norden. Under dagarna i Oslo var säkerhetspolitiken också tydligt framme. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg var gästtalare.

– I oroliga tider blir det än klarare varför nordiskt samarbete är av högsta vikt. Tillsammans kan vi också göra mera då det kommer till att systematiskt arbeta med krisberedskap och resiliens. Jag ser att det finns momentum för att ytterligare stärka det nordiska samarbetet, avslutar Henriksson.

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen