Henriksson: Nyt tarvitaan talouskasvua hyvinvoinnin turvaamiseksi

08.03.2023 klo 16:00
Viime vuodet ovat olleet monella tapaa vaikeita, ja julkista taloutta on haastettu sekä kansallisesti että globaalisti. Ilman talouskasvua uhkaamme vaarantaa hyvinvointimme, sanoi Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson Suomi 2023–2027 -seminaarissa Helsingissä. Henriksson korosti yritysten ratkaisevaa roolia työpaikkojen ja kasvun luojana.

– Suomi tarvitsee talouskasvua, jotta voimme turvata hyvinvointimme. Onnistuaksemme talouden tasapainottamisessa tarvitsemme yli hallituskausien ulottuvia panostuksia monella eri tasoilla. Kestävä talous ja työ ovat hyvinvointimme parhaimmat takeet. Yrityksillä on keskeinen rooli tässä ja siksi on meidän vastuulla taata yrityksillemme suotuisat toimintaedellytykset, Henriksson sanoo.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue haluaa kilpailukykyisen Suomen, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan ja luomaan työpaikkoja. Suomeen investoimisen on oltava houkuttelevaa. Yhteiskunnan tehtävä on mahdollistaa yritystoimintaa, ei vaikeuttaa sitä.

– On tärkeää, että emme poliittisessa keskustelussa jumiudu leikkaus- tai verolistoihin. Emme koskaan pysty poistamaan kaikkia talouden ongelmia emmekä pysty verottamaan niitä pois. Tarvitsemme yhteisymmärrystä siitä, miten Suomen tulevaisuus turvataan. Olemme osoittaneet, että olemme yli puoluerajojen pystyneet löytämään yhteisen kannan yhteisissä asioissa, niin pandemian aikana kuin nyt Ukrainan sodan aikana. Nyt tarvitsemme samaa kykyä tarttua Suomen yhteisiin taloudellisiin haasteisiin, Henriksson sanoo.

– Tarvitsemme uusia Nokian kaltaisia menestystarinoita. Startup-yritykset pitäisi vapauttaa yhteisöverosta esimerkiksi kahden-kolmen ensimmäisen toimintavuoden ajaksi. Meidän on uskottava mahdollisuuksiimme ja uskallettava tehdä asioita toisin, jos haluamme olla sekä digitalisaation että vihreän siirtymän kärkimaa, Henriksson päättää.