Sairaala, synnytykset ja vanhustenhuolto

17.10.2012 klo 11:29
Sairaanhoidosta puhuttaessa väitetään usein, että hoito on kallista ja että voisimme säästää suuria summia, jos synnytysosasto lakkautettaisiin. Hyvin harvoin puhutaan tai kerrotaan siitä, että Pietarsaaren seutu on maan keskiarvon alapuolella verrattaessa sosiaali-, terveyden- sekä sairaanhoidon kokonaiskustannuksia.
Vuonna 2010 alue oli 2,4 prosenttia maan keskiarvon alapuolella. Pietarsaaren erikoissairaanhoitokustannukset olivat vuonna 2010 laskeneet 2,2 prosentilla ja olivat alempia kuin sekä Vaasan että Kokkolan!

Pietarsaaren kaupungin sosiaali-, terveyden- sekä sairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2010 olivat 7,5 prosenttia yli maan keskiarvon. Silmänpistävää ovat vanhuspalvelun kustannukset, jotka olivat reippaasti yli maan keskiarvon. Tämä johtuu siitä, että meillä on paljon iäkkäitä ihmisiä, mutta tämä ei ole koko totuus. Jossain meillä on myös tehottomuutta järjestelmissämme. Sen takia meidän pitäisikin keskustella siitä, miten hoidamme vanhuspalvelumme tulevaisuudessa, ja saadaan hoito- ja hoivaketjut kuntoon. Meidän pitää panostaa sellaisiin toimenpiteisiin, jotka johtavat vanhusten hoidon uudelleenjärjestelyyn, niin että hoito- ja hoivaa saadaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Suunta pitää olla laitoshoidosta kotihoitoon. Kaikilla vanhuksilla on oikeus vanheta arvokkaasti ja tuntea turvallisuutta arjessa.

Hallitus suunnittelee isoa valtakunnallista sosiaali-, terveys- ja sairaanhoitouudistusta. Päätös asiassa tulee lähikuukausina. Siksi ei nyt pidä tehdä päätöksiä jotka ajavat sairaalaa alas. Kannattaa katsoa mitä uudistus tuo tullessaan. Hyvä on myös todeta, että Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksesta asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksestä ei ole vielä päätetty mitään. Se on nyt lausuntokierroksella. Voi olla että ehdotus tulee muuttumaan - ja varsin todennäköistä on ettei asetukselle tapahdu mitään ennen kuin uudistuksen isot linjaukset ovat valmiina.

Sen takia toivoisin, että nyt voisimme nostaa katseen, laajentaa keskustelua sekä pysyä tosiasioissa. On lyhytnäköistä luulla, että synnytysosaston sulkeminen ratkaisisi kaikki talousongelmat. Aina syntyy kustannuksia myös hoidosta, jota ostetaan Vaasasta tai Kokkolasta. Ei se ole ilmaista synnyttää sielläkään. Eikä matka taitu 20 minuutissa, niin kuin Eero Luomala väitti (PS 17.10). Jos näin olisi, seurauksena olisi sekä kovia sakkoja että ajokortin menetys, ja ehkä lapsen syntyminen poliisiautossa...

Lopuksi. On tärkeää, että kaupungin ja seudun vetovoima säilyy, varsinkin kun puhutaan lapsiperheistä.

Kolumni Pietarsaaren Sanomissa 17.10.2012