Puhe - Demokratiapalkinnon jakotilaisuus 13.11.2012

13.11.2012 klo 11:16
Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi oikeusministeriön vuotuisen Demokratiapalkinnon jakotilaisuuteen, joka tällä kertaa pidetään täällä valtioneuvoston kauniissa juhlasalissa. Demokratiapalkinto on positiivinen tapa tehdä suomalaista demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa näkyväksi sekä nostaa esille niiden parissa toimivia tahoja ja syntyviä innovaatioita. Demokratiapalkinto jaetaan nyt toista kertaa.
Arvoisa tasavallan presidentti, hyvät Demokratiapalkinnon saajat, hyvät naiset ja herrat.  

Ärade republikens president, bästa demokratipristagare, minan damer och herrar.

Demokratipriset delas i år ut till aktörer som främjar barns och ungas möjligheter att delta och påverka. Som kandidater för priset söktes uttryckligen personer som uppmuntrar barn och unga till initiativrikedom och positiv växelverkan med andra. Det är viktigt att främja ungas möjligheter att delta. Hos oss har valdeltagandet bland unga tyvärr redan en längre tid sjunkit, till och med i snabbare takt än bland andra åldersgrupper. I och med att befolkningen åldras minskar också den relativa andelen unga bland röstberättigade ständigt.

Tutkimustulokset osoittavat, että nuorten kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen eriytyvät jo heti peruskoulun jälkeen vahvasti. Vaikka monet nuoret ovat monella tavoin erittäin aktiivisia, isolle osalle nuorista yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen merkitys ja keinot jäävät vieraiksi. Nuorten osallisuuden lisäämiseksi ei ole olemassa mitään yksiselitteistä ja helppoa tapaa. Keskeisiä tekijöitä lasten ja nuorten osallistumisen ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi ovat syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalinen vahvistaminen, vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen, tietojen ja taitojen lisääminen demokratiakasvatuksen avulla sekä mahdollisuus osallistua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan.

Hyvät kuulijat,

Tänä vuonna 10 000 euron arvoinen oikeusministeriön Demokratiapalkinto jaetaan kolmen toimijan kesken. Ehdotuksia palkinnonsaajiksi tuli määräaikaan mennessä peräti 130. Niissä käsiteltiin monipuolisesti lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen edistämistä eri elämäntilanteissa, kuten päivähoidossa, koulussa ja kolmannella sektorilla. Ehdotuksia tuli mm. kulttuurin, mediakasvatuksen, leiritoiminnan, vertaistuen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmista. Niissä nousivat esille sekä yhdessä tekemisen voima että yksittäisten kansalaisten mahdollisuus toimia ja vaikuttaa.  Lapsista ja nuorista koostuva raati valitsi kaksi palkittavaa ja kolmas valittiin yleisöäänestyksellä oikeusministeriön Otakantaa.fi -verkkopalvelussa.

Tämän vuoden palkittavat ovat:

- Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ja Muuramen Sk8park (lausutaan ”skeitpark”)
- Nuoret Kehittäjät: lastensuojelunuorten kehittäjäryhmä Helsingistä, sekä

- Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni –toimitus.

Haluan omalta osaltani lämpimästi onnitella palkittavia, jotka omalla toiminnallaan innostavat lapsia ja nuoria aloitteellisuuteen ja positiiviseen vuorovaikutukseen muiden kanssa. Oikeusministeriö haluaa myös kiittää tänä vuonna demokratiapalkintoprosessissa mukana olleita yhteistyötahoja: opetus- ja kulttuuriministeriötä, Raha-automaattiyhdistystä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitraa, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssia, Opetushallitusta ja Yleisradiota.

Erityiskiitoksen ansaitsevat myös Demokratiapalkinnon suojelijana toiminut tasavallan presidentti sekä Demokratiapalkinnon valitsijaraati, johon kuuluivat laulaja Diandra Flores, Plan Suomi Säätiön hallituksen jäsen Jimi Kuusipalo, jalkapalloilija Teemu Pukki ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Senni Raunio.

Nästa år delas Demokratipriset ut för tredje gången. Hoppas justitieministeriet får lika bra samarbetsparter till demokratiprisprocessen nästa år som det har haft i år.  Slutligen vill jag ännu hjärtligen tacka alla som har lämnat in prisförslag, alla som har deltagit i omröstningen, och alla er som hängivet arbetar för att främja barns och ungdomars delaktighet och möjligheter att påverka.