Ihmiskauppa ja hyväksikäyttöä pitää estää

29.12.2012 klo 11:06
Näin joulun aikaan pysähdymme usein miettimään, kuinka hyvin asiamme oikeastaan ovatkaan. Iloitsemme läheisistämme ja olemme kiitollisia, jos meillä on työ, johon mennä ja terveyskin jotenkuten kohdallaan. Saatamme tehdä lahjoituksen järjestölle auttaaksemme niitä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin.
Unohdamme kuitenkin usein ne erilaiset hyväksikäytön muodot, jotka melkein huomaamattamme ovat todellisuutta aivan silmiemme edessä. Vielä muutama vuosi sitten harva meistä olisi voinut kuvitellakaan, että turvallisessa ja suurimmaksi osaksi hyvin toimivassa yhteiskunnassamme voisi laillisen liiketoiminnan piirissä esiintyä ihmiskauppaa. Luulen myös, että monen oli vaikea uskoa todeksi jonkin aikaa sitten julkaistua uutista syytteistä, jotka oli nostettu täällä Pohjanmaalla tapahtuneessa laajassa työperäisessä ihmiskauppatapauksessa.

Jotta ihmiskauppaan voitaisiin puuttua mahdollisimman tehokkaasti on ymmärrettävä millaisiin mekanismeihin tämä hyväksikäytön muoto perustuu. Hyväksikäyttäjät hyödyntävät tänä päivänä edistyneitä psykologisia hallintamenetelmiä, jotka eivät välttämättä näy ulospäin. Hyväksikäytön uhrit eivät myöskään välttämättä näe itseään uhreina, sillä heidän elinolosuhteensa täällä Suomessa saattavat hyväksikäytöstä huolimatta olla paremmat kuin todellisuus siinä maassa, josta he ovat tulleet.

Kauan elimme siinä uskossa, että ihmiskauppaa esiintyy ainoastaan rajat ylittävässä rikollisuudessa ja että uhrit ovat aina ulkomaalaisia. Vähitellen olemme kuitenkin tajunneet, että ihmiskauppaa voi esiintyä myös täysin kotimaisissa tapauksissa. Ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa on vielä paljon työsarkaa. Jos uhrit eivät itse osaa tai uskalla tehdä ilmoitusta asiasta, jonkun muun on huomattava hyväksikäyttö. Ilmoittaminen voi kuitenkin olla hankalaa, jos hyväksikäytetyt eivät uskalla osallistua asian selvittämiseen tai jos heidän kielitaitonsa on rajallinen.On siis tärkeää, että yhteiskunta reagoi. Ihmiskauppaan liittyy suuria rahallisia intressejä, ja on ymmärrettävä, että mitä suurempi riski on joutua kiinni, sitä paremmin voimme myös ennalta estää ihmiskauppaa. Suomen ei pidä olla maa, jonne on houkuttelevaa tulla harjoittamaan ihmiskauppaa missään muodossa!

Vaikka teemmekin parhaamme ja edellytyksemme puuttua tämän päivän orjatyöhön paranevat päivä päivältä, on todettava, että on erittäin haasteellista päästä perille ihmiskaupan kaikista muodoista. Siksi on tärkeää, että pysymme valppaina, keskustelemme asiasta avoimesti ja tarvittaessa raportoimme viranomaisille, jos epäilemme hyväksikäyttöä.

Toivon turvallista vuotta 2013 kaikille Pohjalaisen lukijoille ja maassamme oleskeleville!

Kolumni Pohjalaisessa 29.12.2012