Henriksson: Lopullinen neuvottelutulos ratkaisee RKP:n osallistumisen hallitukseen

27.04.2023 klo 20:00
Suomen Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) on hyväksynyt hallitustunnustelija Petteri Orpon kutsun osallistua hallitusneuvotteluihin. Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson korostaa, että RKP:n osallistuminen hallitukseen riippuu lopullisesta neuvottelutuloksesta ja siitä, miten selvästi RKP:n tavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa.

– Näemme valtiontalouden tasapainottamisen kahden seuraavan vaalikauden aikana välttämättömänä. On keskeistä, että nostamme työllisyysasteen 80 prosenttiin, että löydämme ratkaisuja työvoimapulaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, että edistämme yritysten toimintaedellytyksiä ja että luomme talouskasvua, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Muiksi keskeisiksi asioiksi Henriksson mainitsee kaksikielisyyden, hoito- ja lähipalvelujen saatavuuden kansalaisten omalla kielellä, ilmastotavoitteista kiinnipitämisen ja koulutukseen panostamisen. Suomi tarvitsee myös työhön johtavaa maahanmuuttoa.

-RKP haluaa nähdä tulevaisuuteen katsovan, avoimen ja tasa-arvoisen Suomen, emmekä tingi arvoistamme. Maamme tarvitsee nyt toimintakykyisen hallituksen, joka epävakaassa globaalissa tilanteessa pystyy vastaamaan aikamme suuriin haasteisiin. Kun neuvottelutulos on tiedossa, päätämme, voimmeko sen hyväksyä ja osallistua hallitukseen, Henriksson lopettaa.

Bloggen
Eduskunta SFP RKP