Seksuaalista itsemääräämisoikeutta korostettava entisestään

19.01.2014 klo 11:00
Tällä viikolla toin hallitukselle tärkeän esityksen seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista, jonka hallitus yksimielisesti hyväksyi. Esityksen mukaan raiskauksia koskeva rangaistuskäytäntö ankaroituisi ja myös seksuaalinen häirintä säädettäisiin rangaistavaksi. Esitystä on valmisteltu pitkään ja huolellisesti meillä oikeusministeriössä.
Tällä viikolla toin hallitukselle tärkeän esityksen seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista, jonka hallitus yksimielisesti hyväksyi. Esityksen mukaan raiskauksia koskeva rangaistuskäytäntö ankaroituisi ja myös seksuaalinen häirintä säädettäisiin rangaistavaksi. Esitystä on valmisteltu pitkään ja huolellisesti meillä oikeusministeriössä.

Naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden täysimääräinen kunnioittaminen on tärkeä osa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Sukupuolisen kanssakäymisen on aina perustuttava vapaaehtoisuuteen ja jokaisella pitää myös olla ehdoton oikeus kieltäytyä seksistä. Kenenkään ei myöskään pitäisi olla vailla oikeusturvaa tilanteessa jossa toinen käyttäytyy seksuaalisesti häiritsevästi.

Nyt ehdotettujen uudistusten osalta olen erityisen tyytyväinen kahteen asiaan. Jos eduskunta hyväksyy ehdotuksen, mistä minulla ei ole epäilyksiä, niin sanotusta ”lievästä” raiskauksesta päästään vihdoinkin eroon. Kaikki tapaukset joissa pakotetaan toinen ihminen sukupuoliyhteyteen, ovat jatkossa raiskauksia. Toinen tärkeä muutos on, että tulevaisuudessa raiskaus, jossa uhri on lapsi, siis alle 18-vuotias, aina katsottaisiin törkeäksi rikokseksi josta rangaistus olisi vähintään kaksi ja korkeintaan kymmenen vuotta ehdotonta vankeutta.

Suoja seksuaaliselta häirinnältä paranee myös uudistuksen myötä. Tähän asti nämä teot, nimenomaisen rikosnimikkeen puuttuessa, on melko keinotekoisesti arvioitu esimerkiksi kunnianloukkauksina. Jatkossa rikoslaissa olisi selkeä pykälä joka määrittelee kielletyksi seksuaaliseksi häirinnäksi esimerkiksi toiseen henkilöön kohdistuvan loukkaavan koskettelun esimerkiksi sukupuolielimiin, takapuoleen tai rintoihin. Myös itsensä paljastaminen, toisen pitkäaikainen seuraaminen sukupuoliyhteyttä ehdotellen tai julkisella paikalla tapahtuva ehdottelu ryhtyä seksiin maksua vastaan olisi selkeästi kielletty.

Tällä hallituskaudella on tarkoitus myös muilla keinoin kuin rikoslainsäädäntöä tiukentamalla parantaa naisten asemaa. Olin hyvin iloinen, kun eduskunta joulun alla budjettikäsittelyn yhteydessä painokkaasti totesi, että hallituksen on varattava tarpeelliset resurssit Istanbulin sopimuksen ratifiointiin. Tämä kansainvälinen sopimus, joka tähtää naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen, edellyttää muun muassa, että Suomessa asuinpaikasta riippumatta naisilla ja heidän lapsillaan on mahdollisuus hakeutua pakoon väkivallalta turvakotiin. Tiedämme varsin hyvin, että suuressa osassa maata tässä on vielä vakavia puutteita.

Naisten asema yhteiskunnassa, ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen yhtenä sen osana, on yksi tärkeä mittari yhteiskunnan sivistyksen tasosta. Olkaamme tarkkoja, että Suomi näissä asioissa myös jatkossa näyttää hyvää esimerkkiä!

Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri (rkp)
Bloggen
Eduskunta SFP RKP