Svar till Victor Kock

29.10.2015 kl. 11:26
Viktor Kock behöver inte bekymra sig för vare sig mitt eller Svenska riksdagsgruppens samvete.

Viktor Kock behöver inte bekymra sig för vare sig mitt eller Svenska riksdagsgruppens samvete.(ÖT 28.10.2015) Då lagförslaget gällande nedskärningarna av pensionärernas bostadsbidrag kommer till riksdagen kommer jag och Svenska riksdagsgruppen att rösta rött, dvs emot förslaget. Det bästa vore ännu om regeringen återtog sitt förslag och därtill skulle lyssna till det jag och SFP framfört, dvs att skapa ett gemensamt självrisktak för mediciner, resekostnader till vårdenheter och vårdkostander. Genom en sådan modell kunde man bättre motverka att de som har de lägsta pensionerna drabbas.