Nyheter

VBL: Det här bådar gott för framtiden

Kolumnen publicerades i Vasabladet den 15.12.2023.Läs mera »
15.12.2023 kl. 15:00

Henriksson: Ett fantastiskt genombrott – sametingslagen till riksdagen!

Idag är en glädjens dag. Förslaget till ny sametingslag går nu till riksdagen. Samerna är Europas enda ursprungsfolk och har rätt till sin egen kultur, till sitt språk samt sina traditionella näringar.Läs mera »
14.12.2023 kl. 13:42

Henriksson: Viktiga satsningar på vägar, kultur och tillväxt i Österbotten

Att SFP sitter med i regeringen har stor betydelse, det ser vi nu igen rent konkret.Läs mera »
12.12.2023 kl. 11:00

ÅU: Vi ska stärka skolan!

Kolumnen publicerades i Åbo Underrättelser den 9.12.2023.Läs mera »
09.12.2023 kl. 13:00

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen