Nyheter

ÖT: Övning ger färdighet

På söndag väljer vi ny president. Vi har två mycket goda kandidater i den andra omgången. Läs mera »
10.02.2024 kl. 10:00

Henriksson: Mer arbetskraftsinvandring tryggar framtidens välfärd

Vårt lands ekonomiska tillväxt och framtida välfärd hänger också på att fler människor vill komma till Finland för att jobba, både inom vården och inom andra branscher.Läs mera »
03.02.2024 kl. 12:15

Tal under partifullmäktige den 3.2.2024

Vi ska ta mänskors oro på allvar, och vi ska lyssna. Inför riksdagsvalet senaste vår var ett av våra bärande teman trygghet. Trygghet i vardagen, och trygghet i ett bredare perspektiv. Och det gäller ännu.Läs mera »
03.02.2024 kl. 12:00

ÅU: ”I Sverige går regeringen nu ’från skärm till pärm’ och skärmarna ses som en stor orsak till sämre inlärningsresultat”

I dagens samhälle är läskunnighet särskilt viktigt och därför satsar regeringen nu på åtgärder som ger lärare och elever mer tid att fokusera på just den.Läs mera »
02.02.2024 kl. 13:40

  Twitter

  Facebook

  Instagram

 

 

 

Bloggen
Riksdagen