Ilkka-Pohjalainen: Koulun on oltava turvallinen paikka joka lapselle

12.04.2024 klo 20:00
Kolumni julkistettiin Ilkka-Pohjalaisessa 12.4.2024.

Vajaa kaksi viikkoa sitten tapahtui se, mitä ei saa koskaan tapahtua. 12-vuotias poika avasi tulen luokkahuoneessa Viertolan koulussa Vantaalla. Yksi luokkatoveri kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti. Tapahtunut on koskettanut koko kouluyhteisöä ja meitä kaikkia syvästi.

Tiistaina vierailin lyhyesti koululla. Tapasin rehtorin ja sytytin kynttilän uhrien kunnioittamiseksi. Niin koulu kuin Vantaan kaupunki, hyvinvointialue ja poliisi ansaitsevat suuren kiitoksen toiminnastaan. Oppilaille, perheille ja koulun henkilökunnalle tarjottu tuki on ollut erittäin tärkeää, ja sen tulee jatkua.

Yksi asia on varma. Vielä on paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Siksi on varottava vetämästä johtopäätöksiä teon taustalla olleista syistä ennen kuin poliisi on saanut tutkintansa valmiiksi. On kuitenkin ilmiselvää, että moni lapsi ja nuori voi huonosti, ja tämä vaatii toimia laajalla rintamalla.

Suomen pitkäjänteistä työtä kouluväkivallan ja -kiusaamisen ehkäisemiseksi on jatkettava. Hallituksen tavoitteena on ottaa käyttöön yhtenäiset toimintamallit kiusaamisen ja väkivallan torjumiseksi. Haluamme myös vahvistaa kiusaamisen kohteeksi joutuneiden oppilaiden oikeusturvaa ja heidän mahdollisuuttaan jatkaa omassa koulussaan. Olemme myös myöntäneet lisärahoitusta oppilas- ja opiskelijahuoltoon.

Samalla on selvää, että huomion ei tule kiinnittyä pelkästään kouluun. Meillä aikuisilla on suuri vastuu lasten hyvinvoinnista. Tarvitsemme laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten voimme vahvistaa turvallisuutta, luoda luottamusta ja toimia vastuullisesti myös sosiaalisessa mediassa. Meidän on myös pohdittava, miten esimerkiksi TikTok ja erilaiset tietokonepelit vaikuttavat lapsiin. Lasten on saatava harjoitella taitoa pärjätä vastoinkäymisten ja negatiivisten tunteiden kanssa. Väkivalta ei voi koskaan olla ratkaisu. Koulun ja kodin on oltava turvallinen paikka jokaiselle lapselle, joka päivä.

Tällä viikolla on valmisteltu myös niin sanottua kehysriihtä, joka pidetään ensi viikolla. Suomen talous on erittäin huonossa jamassa. Alijäämä ja lainataakkamme kasvaa. Siksi on vaarana, että tulisimme rikkomaan EU:n yhteisiä velkasääntöjä. Mikäli näin tapahtuu, EU-komissio voisi asettaa säästötoimia koskevia vaatimuksia ja päättää, miten meidän on sopeutettava talouttamme. Tämän emme voi antaa tapahtua.

Ei ole kestävää, että velkaannumme yli kymmenellä miljardilla vuodessa. Uskon kaikkien ymmärtävän tämän. Sopeutuksia on nyt tehtävä hyvinvointivaltiomme pelastamiseksi. Meidän on myös saatava pyörät pyörimään, jotta saamme aikaan talouskasvua. Samalla ei ole mikään salaisuus, että leikkaukset, jotka olemme jo joutuneet tekemään, eivät ole olleet helppoja. Lisäsäästöjen löytäminen ei ole yhtään helpompaa. On vain huonoja ja vielä huonompia ratkaisuja jäljellä. Myös veronkorotuksia joudutaan tekemään.

Minulle on kuitenkin selvää, että ei olisi ollenkaan viisasta säästää peruskoulusta. Siksi RKP haluaa ehdottomasti pitää kiinni hallituksen 200 miljoonan lisäpanostuksista perusopetukseen. Oppimisen tukea uudistetaan nyt, jotta jokainen oppilas saa tukea ja apua mahdollisimman varhain ja kouluun saadaan lisää erityisopettajia ja muita aikuisia. PISA-tulokset osoittivat, että meidän on taattava kaikille lapsille perustaidot, eli luku-, kirjoitus- ja laskutaito, jotta he pärjäävät elämässä. Siksi lisäämme kaksi vuosiviikkotuntia äidinkieltä ja kirjallisuutta vuosiluokille 1-2 sekä yhden vuosiviikkotunnin matematiikkaa vuosiluokille 3-6. Tämä on erittäin tärkeä tulevaisuuspanostus.

Anna-Maja Henriksson

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja