Pohjalainen 4.12.2016: Oikeusvaltioperiaatetta ei saa hukuttaa populismin syövereihin

04.12.2016 klo 15:07

Viime aikojen kehitys ympäri maailmaa osoittaa, että mitään mitä vielä vähän aikaa sitten ehkä pidimme itsestäänselvyytenä, ei enää voi pitää täysin varmana.  Siksi onkin entistä tärkeämpää, että emme luovu omista perusarvoistamme ja periaatteistamme. Unkarissa ja Puolassa näemme esimerkkejä hälyttävästä oikeusvaltiokehityksestä. Meidän on pidettävä kiinni demokratiasta, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista. Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on yksi tärkeimmistä edellytyksistä EU:n jäsenvaltioiden väliselle luottamukselle. Muun muassa tästä puhuin Paasikivi-Seuran kokouksessa viime tiistaina.

Luottamuksen puute jäsenvaltioiden välillä vaarantaa toimivan yhteistyön ja siksi on erittäin tärkeää, että EU:n sisällä reagoidaan kaikkiin oikeusvaltioperiaatetta uhkaaviin tekijöihin tehokkaasti ja nopeasti. Suomen vakiintunut kanta EU:ssa on pitkään ollut oikeusvaltioperiaatteen aktiivinen edistäminen. Vaikuttaa siltä, että tämä kanta ei ehkä ole enää yhtä vahva kuin aikaisemmin ja tämä on hyvin huolestuttavaa.

Pelkään pahoin, että myös kotimainen asenneilmapiiri oikeusvaltion ja perusoikeuksien suhteen on muuttumassa. Vakava esimerkki on, että eräät hallituspuolueiden kansanedustajat puhuvat perustuslaista kyseenalaistavaan sävyyn. Nyt, jos koskaan tarvitsisimme vastuuntuntoista arvojohtajuutta niin kotimaassa, EU:ssa kuin koko maailmassakin. Meidän politiikkojen tulee näyttää esimerkkiä. Oikeusvaltioperiaatetta ei saa hukuttaa populismin syövereihin.

Tiistaina pitämässä puheessani painotin myös Pohjoismaisen yhteistyön merkitystä. Luottamus Pohjoismaiden välillä on vahva ja perusarvomme ovat samankaltaisia. Hieno esimerkki tästä on viime vuosien aikana alkanut Pohjoismainen puolustusyhteistyö. Pohjoismaisten päättäjien tasolla vallitsee vahva yhteisymmärrys siitä, että maamme ovat pieniä ja liian heikkoja tullakseen toimeen yksin kaikissa olosuhteissa. Siksi Ruotsin kanssa tehtävän puolustusyhteistyön lisäksi yhteistyötä olisi kehitettävä ja syvennettävä etenkin Norjan, mutta myös Tanskan kanssa. Puolustusyhteistyötä on mahdollista syventää, mutta se edellyttää, että yhteistyötä vaalitaan ja kehitetään kaikilla yhteiskunta-alueilla. Nyt kun tilanne Itämeren alueella kiistattomasti on kiristynyt, olisi myös syytä taas nostaa esiin Norjan entisen ulkoministerin Thorvald Stoltenbergin laatimaa, helmikuussa 2009 julkaistua raporttia. Olen vakuuttunut siitä, että Pohjoismainen puolustusyhteistyö ei olisi syntynyt ilman pitkän yhteisen historian aikana syntynyttä luottamusta Pohjoismaiden välillä.

Seuraavan askeleen pohjoismaisessa yhteistyössä tulisi olla pohjoismainen kansalaisuus, joka poistaisi monen ihmisen kohtaamia rajaesteitä. Tässä voi esimerkiksi olla kyse mahdollisuudesta avata pankkitili tai saada henkilöllisyystodistus, mutta myös paljon muuta. Pohjoismainen kansalaisuus helpottaisi ihmisten arkipäivää.

Viime päivien YLE:ä ja pääministerin menettelyä koskevan keskustelun johdosta haluan vielä lopuksi todeta, että lehdistönvapaus on yksi avoimen yhteiskunnan ja oikeusvaltion peruspilareita. Toimivassa demokratiassa pitää myös saada arvostella päätöksentekijöitä. Painovapauslaki täytti lisäksi viime perjantaina 250 vuotta. Tätä meidän pitää vaalia.