Lehdistötiedote 23.5.2008

23.05.2008 klo 16:17
Anna-Maja Henriksson: Yliopistouudistuksessa tulee hyödyntää alueellisia vahvuuksia!
Vaasan yliopistosta johtava energiatekniikan yliopisto!
– Alueellisia vahvuuksia tulisi hyödyntää käytännössä yliopistouudistuksessa, sanoi kansanedustaja Anna-Maja Hen-riksson (rkp) eduskunnan väittelyssä yliopistopolitiikasta.

Korkeakoulusektorilla tavoitteena on kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen ja osaamistasoltaan alueellisesti vahvemmat ja vaikuttavammat korkeakouluyksiköt. Hallitus lähtee nyt luomaan Innovaatioyliopistoa, joka muodostuu Teknillisestä korkeakoulusta, Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Taideteollisesta korkeakoulusta. Pelkästään hallintouudistus ei kuitenkaan tuota lisäarvoa. Jotta uudistus kantaisi hedelmää käytännössä, myös sen sisältöä on kehitettävä. Sisällön kehittämiseen tarvitaan tietysti rahaa. Kaikki meidän korkeakoulumme ovat kehityksessään riippuvaisia toimivasta perusrahoituksesta. Tämän perusrahoituksen hallitus onkin luvannut turvata.

– Korkeakoulujen tulevasta kehityksestä ja rahoituksesta nyt käytävää keskustelua tulisi kuitenkin laajentaa asiakeskusteluun siitä, mitä huippuosaamisen alueita haluamme kehittää maassamme, sanoi Henriksson. Vaasan yliopistosta voisi esim. hyvin tulla maan johtava energiatekniikan yliopisto. Nykyisin meillä on erittäin vahva energiaklusteri Vaasan seudulla ja Pohjanmaan maakunnassa: ABB, Wärtsilä, Vacon ja Alholmens Kraft joitakin mainitakseni. Pohjanmaalla on lisäksi yrittäjähenkeä, joka luo mahdollisuudet toimeliaiden yritysten syntymiselle. Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin välinen allianssi voisi luoda edellytykset huippuosaamiseen energiatutkimuksessa ja – kehittämisessä.