LEHDISTÖTIEDOTE 19.9.2008

19.09.2008 klo 15:46
Anna-Maja Henriksson: Tasa-arvon tietopalvelu myötätuulessa
Moni kansanedustaja eri puolueista on allekirjoittanut Henrikssonin talousarvioaloitteen
Suomen tulisi olla edelläkävijä tasa-arvokysymysten suhteen, sanoi kansanedustaja Anna-Maja Henriksson (rkp) eduskunnan talousarviokeskustelussa tällä viikolla. Hallituksella on ollut tasa-arvo-ohjelmassa tavoitteena, että tietopalvelu perustettai-siin vuonna 2009. Varoja tähän ei kuitenkaan ole varattu hallituksen talousarvioesityksessä.

– Siksi olen jättänyt talousarvioaloitteen ja saanut useita kansanedustajia puoluerajojen yli mukaan kannustamaan aloitetta. Tämä on lupaava ajatellen talousarviokäsittelyn jatkoa, sanoo Henriksson.

– Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella perustettiin EU:n tasa-arvoinstituutti, mikä edellyttää myös kansallisten tasa-arvon tietopalveluiden perustamista jäsenmaihin. Toistaiseksi tasa-arvotiedon ja naistutkimuksen kotisivuja on ylläpitänyt Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti. Tietopalvelu, joka kokoaisi tämän tiedon ja hyödyntäisi nettisivujen kautta syntynyttä osaamista ja verkostoitumista, on tämän vuoksi välttämätön, katsoo Henriksson.

Tietopalvelu, jolle Henriksson nyt ehdottaa 180.000 euron määrärahan, on ajateltu toimivan yhteydenpitofoorumina ja asiantuntijaorganisaationa EU:n tasa-arvoinstituutille, valtion tasa-arvoelimille, tutkimukselle, poliitikoille, tiedotusvälineille, organisaati-oille ja kansalaisille.

Henriksson sanoi talousarviokeskustelussa myös, että hän on tyytyväinen, että hallitus on talousarvioesityksessään päättänyt osoittaa suurempi osa verovähennyksistä pieni ja keskituloisille, kuin mitä ensin oli tarkoitus. Hän totesi sen lisäksi, että ilmeis-tä on, että tarvitsemme pientuloisimpien tilanteen helpottamiseksi myös tuntuvaa perusvähennyksen korottamista.