Uusia otteita nuorisotyöttömyyttä vastaan!

11.04.2010 klo 13:40
Sillä aikaa kun lehdistö on seurannut Tiura-Merisalo jupakkaa, eduskunta on keskustellut m.m. vuoden ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä.
Sillä aikaa kun lehdistö on seurannut Tiura-Merisalo jupakkaa, eduskunta on keskustellut m.m. vuoden ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä.

Globaali finanssikriisi ja sitä seurannut talouskriisi ovat valitettavasti loitontaneet Vanhasen toisen hallituksen työllisyysasteen nostamistavoitetta vaalikauden aikana. Valtiovarainministeriön viimeisemmän ennusteen mukaan työttömien määrä päinvastoin kasvaa 88 000 työttömällä tämän vaalikauden aikana.

Jokainen kansallinen hallitus, myös taloudellisesti vahvimmissa maissa, on varsin voimaton syvien maailmantalouden kriisien edessä, mikä ei kuitenkaan merkitse sitä, että hallitukset voivat jättää kriisien vaikutukset vaille huomiota. Tämä vuoden ensimmäinen lisätalousarvioehdotus on elävä todiste siitä, että meidän hallituksemme ei jää toimettomaksi. On nimittäin erityisesti yksi ryhmä, joka ei voi odottaa: nuoret, jotka ovat juuri tulleet työmarkkinoille ja jotka jo ennen jalansijan saamista ovat vaarassa menettää sen. Tämä lisää myös merkittävästi syrjäytymisriskiä pidemmällä aikavälillä.

Hallitus toimii tämän vuoksi oikein priorisoidessaan lisäbudjetissa nuorten työllistämistä. Luvatut 15 000 työ-, harjoittelu- ja opiskelupaikkaa eivät valitettavasti vastaa koko tarpeeseen, mutta merkittävään osaan siitä.

Hallituksen toimenpiteitä riittämättöminä pitävien on syytä ottaa myös huomioon, että hanke töiden antamisesta nuorille tänä kesänä ei ole ainoastaan valtion vaan myös kuntien ja varsinkin yritysten sekä myös yksityistalouksien yhteinen hanke. Monet kunnat tekevät myös parhaansa tarjotakseen nuorille kesätöitä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Tämä on erittäin tärkeätä. Myös yksityistaloudet voivat kantaa kortensa kekoon. Kotitaloustyön verovähennys tarjoaa porkkanan. Miksipä ei korjattaisi hieman enemmän ja miksipä ei siistittäisi puutarhoja ja pihoja menneen talven lumimäärien kuormituksen jäljiltä? Materiaalikustannukset ovat yhä kohtuullisella tasolla, ja työvoima on subventoitua verovähennyksen kautta.

Lähes kolmannes kaikista työ- ja harjoittelupaikoista voidaan rahastoitujen veikkausvoittovarojen käyttöön oton ansiosta tarjota tieteen, taiteen, urheilun, liikuntakasvatuksen ja nuorisotyön aloilla. Tämä on arvokas aluevaltaus. Se nostaa myös näiden alojen arvostusta työllistäjänä. Olen erityisesti iloinen siitä, että kulttuuri-, urheilu- ja nuorisoministerimme Stefan Wallin yhdistää tällä panostuksella menestyksellisesti kaikki vastuualueensa nuorten hyväksi.


Anna-Maja Henriksson
Kansanedustaja - rkp