Henriksson: Merkittävä läpimurto – saamelaiskäräjälaki eduskuntaan!

14.12.2023 klo 13:43
Tänään on ilon päivä. Ehdotus uudeksi saamelaiskäräjälaiksi etenee nyt eduskuntaan. Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa ja heillä on oikeus omaan kulttuuriinsa, kieleen sekä perinteisiin elinkeinoihinsa.
Hallitus on istunnossaan torstaina 14.12. yksimielisesti hyväksynyt ehdotuksen uudeksi saamelaiskäräjälaiksi. Lakiesitys etenee nyt eduskuntaan käsiteltäväksi. Useat hallitukset ovat pyrkineet uudistamaan saamelaiskäräjälakia, mutta eivät ole päässeet maaliin asti.
 
– Tänään on ilon päivä. Ehdotus uudeksi saamelaiskäräjälaiksi etenee nyt eduskuntaan. Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa ja heillä on oikeus omaan kulttuuriinsa, kieleen sekä perinteisiin elinkeinoihinsa. Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi saamelaiskäräjälaki. Suomi on toistuvasti saanut huomautuksia YK:n eri elimiltä, jotka valvovat kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamista. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että hallitus pääsi yhteisymmärrykseen lakiesityksestä, jolla korjataan puutteet, sanoo RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson.
 
Hallitusohjelman kirjaus saamelaiskäräjälakia koskevan esityksen antamisesta eduskunnalle vuoden 2023 loppuun mennessä toteutuu siten nyt. Esitys perustuu kansliapäällikkö Timosen johtaman komitean edellisellä hallituskaudella tekemään työhön. Esitys on laadittu yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa.
 
– Saamelaiskäräjälaissa on kyse saamelaisten kielten ja kulttuurin elinvoimaisuuden turvaamisesta. Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto kotiseutualueellaan. Lakiesitys turvaa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumista, Henriksson iloitsee.
 
Entisenä oikeusministerinä Henriksson iloitsee siitä, että uudistus, jonka parissa hän on itse työskennellyt yli 10 vuotta, etenee nyt.

– Minulle henkilökohtaisesti tämä on merkittävä päivä. Pääsimme yhteisymmärrykseen niin Orpon hallituksen sisällä kuin saamelaiskäräjien kanssa. On hienoa, että pitkäjänteinen, määrätietoinen työ tuottaa tulosta, Henriksson sanoo.
Bloggen
Eduskunta SFP RKP